วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558

หมูทุบ ข้าวเกรียบผลไม้ ชัยนาท ผลิตภัณฑ์ดี สินค้าเด่น จังหวัดชัยนาท อำเภอสรรคบุรี บ้านท่าสะเดา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าสะเดา 

ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ชื่อกลุ่ม แม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าสะเดา
สถานที่ตั้ง เทศบาลตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
วันที่จัดตั้ง 28 ธันวาคม 2549

กิจกรรมหลัก
1. หมูทุบ
กิจกรรมรอง
1. ข้าวเกรียบผลไม้

ผลิตต่อเดือน
หมูทุบ 100 ถุง (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)
ผลิตต่อปี
หมูทุบ 1,200 ถุง (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)

ตลาดที่จำหน่าย
1. ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
2. ร้าน CEO
3. ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าสะเดา

ขายปลีก หมูทุบ ถุงละ 55 บาท
ขายส่ง หมูทุบ ถุงละ 50 บาท

เคยได้รับงบประมาณ จาก
1. สำนักงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ 2
2. เทศบาลตำบลห้วยกรด
3. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสรรคบุรี

เรียบเรียงและรวบรวมโดย กิจของชาวนา
ที่มา สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น