วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558

บ้านสระไม้แดง ผลิตภัณฑ์ดี สินค้าเด่น จังหวัดชัยนาท อำเภอสรรคบุรี

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสระไม้แดง
ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ชื่อกลุ่ม แม่บ้านเกษตรกรบ้านสระไม้แดง
สถานที่ตั้ง 20/2 หมู่ที่ 16 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
วันที่จัดตั้ง 8 กันยายน 2543

กิจกรรมหลัก
1. สมุนไพรไล่ยุง
2. กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์
กิจกรรมรอง
1. กล้วยฉาบ

ผลิตต่อเดือน
สมุนไพรไล่ยุง 1,300 ถุง (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)
กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ 200 ถุง (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)
กล้วยฉาบ 200 ถุง (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)
ผลิตต่อปี
สมุนไพรไล่ยุง 15,600 ถุง (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)
กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ 2,400 ถุง (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)
กล้วยฉาบ 2,400 ถุง (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)

ตลาดที่จำหน่าย
1. ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
2. จังหวัดลพบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
3. ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสระไม้แดง

ขายปลีก สมุนไพรไล่ยุง ถุงละ 10 บาท / กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ ถุงละ 25 บาท/ กล้วยฉาบ ถุงละ 10 บาท
ขายส่ง สมุนไพรไล่ยุง ถุงละ 8 บาท / กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ ถุงละ 20 บาท/ กล้วยฉาบ ถุงละ 8 บาท

เคยได้รับงบประมาณ จาก
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี
2. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสรรคบุรี
3. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท

เรียบเรียงและรวบรวมโดย กิจของชาวนา
ที่มา สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น