วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558

น้ำพริก ชัยนาท ผลิตภัณฑ์ดี สินค้าเด่น จังหวัดชัยนาท อำเภอสรรคบุรี บ้านหอระฆัง

3. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหอระฆัง 

ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ชื่อกลุ่ม แม่บ้านเกษตรกรบ้านหอระฆัง
สถานที่ตั้ง 31 หมู่ที่ 12 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
วันที่จัดตั้ง 26 มกราคม 2543

กิจกรรมหลัก
1. น้ำพริกชนิดต่าง ๆ
กิจกรรมรอง
1. ไข่เค็ม

ผลิตต่อเดือน
น้ำพริกนรกแมงดา 150 กระปุก (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)
น้ำพริกนรกปลาย่าง 150 กระปุก (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)
น้ำพริกเผาแมงดา 150 กระปุก (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)
น้ำพริกเผาปลาย่าง 150 กระปุก (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)
น้ำพริกเผาธรรมดา 150 กระปุก (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)
ผลิตต่อปี
น้ำพริกนรกแมงดา 1,800 กระปุก (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)
น้ำพริกนรกปลาย่าง 1,800 กระปุก (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)
น้ำพริกเผาแมงดา 1,800 กระปุก (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)
น้ำพริกเผาปลาย่าง 1,800 กระปุก (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)
น้ำพริกเผาธรรมดา 1,800 กระปุก (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)

ตลาดที่จำหน่าย
1. ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท/ ร้านCEO
2. จังหวัดกำแพงเพชร / ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหอระฆัง

ขายปลีก น้ำพริกทุกชนิด กระปุกละ 20 บาท
ขายส่ง น้ำพริกทุกชนิด กระปุกละ 15 บาท

เคยได้รับงบประมาณ จาก
1. กรมส่งเสริมการเกษตร / กรมพัฒนาชุมชน
2. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท / องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุด

เรียบเรียงและรวบรวมโดย กิจของชาวนา
ที่มา สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น