วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558

ข้าวแตน ชัยนาท ผลิตภัณฑ์ดี สินค้าเด่น จังหวัดชัยนาท อำเภอสรรคบุรี บ้านดอนอรัญญิก

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนอรัญญิก 

ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ชื่อ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนอรัญญิก
สถานที่ตั้ง 106 หมู่ที่ 7 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
วันที่จัดตั้ง 10 มิถุนายน 2529

กิจกรรมหลัก
1. ข้าวแตน
กิจกรรมรอง
1. ผลไม้หยี (ตามฤดูกาล)

ผลิตต่อเดือน
ข้าวแตน 1,000 ถุง (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)
ผลิตต่อปี
ข้าวแตน 12,000 ถุง (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)

ตลาดที่จำหน่าย
1. ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
2. ร้านค้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนอรัญญิก

ขายปลีก ข้าวแตน ถุงละ 20 บาท
ขายส่ง ข้าวแตน ถุงละ 16 บาท

เคยได้รับงบประมาณ จาก
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
2. เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา

เรียบเรียงและรวบรวมโดย กิจของชาวนา
ที่มา สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น