วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558

หมูทุบ ข้าวเกรียบผลไม้ ชัยนาท ผลิตภัณฑ์ดี สินค้าเด่น จังหวัดชัยนาท อำเภอสรรคบุรี บ้านท่าสะเดา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าสะเดา 

ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ชื่อกลุ่ม แม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าสะเดา
สถานที่ตั้ง เทศบาลตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
วันที่จัดตั้ง 28 ธันวาคม 2549

กิจกรรมหลัก
1. หมูทุบ
กิจกรรมรอง
1. ข้าวเกรียบผลไม้

ผลิตต่อเดือน
หมูทุบ 100 ถุง (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)
ผลิตต่อปี
หมูทุบ 1,200 ถุง (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)

ตลาดที่จำหน่าย
1. ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
2. ร้าน CEO
3. ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าสะเดา

ขายปลีก หมูทุบ ถุงละ 55 บาท
ขายส่ง หมูทุบ ถุงละ 50 บาท

เคยได้รับงบประมาณ จาก
1. สำนักงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ 2
2. เทศบาลตำบลห้วยกรด
3. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสรรคบุรี

เรียบเรียงและรวบรวมโดย กิจของชาวนา
ที่มา สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท 

น้ำพริก ชัยนาท ผลิตภัณฑ์ดี สินค้าเด่น จังหวัดชัยนาท อำเภอสรรคบุรี บ้านหอระฆัง

3. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหอระฆัง 

ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ชื่อกลุ่ม แม่บ้านเกษตรกรบ้านหอระฆัง
สถานที่ตั้ง 31 หมู่ที่ 12 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
วันที่จัดตั้ง 26 มกราคม 2543

กิจกรรมหลัก
1. น้ำพริกชนิดต่าง ๆ
กิจกรรมรอง
1. ไข่เค็ม

ผลิตต่อเดือน
น้ำพริกนรกแมงดา 150 กระปุก (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)
น้ำพริกนรกปลาย่าง 150 กระปุก (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)
น้ำพริกเผาแมงดา 150 กระปุก (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)
น้ำพริกเผาปลาย่าง 150 กระปุก (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)
น้ำพริกเผาธรรมดา 150 กระปุก (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)
ผลิตต่อปี
น้ำพริกนรกแมงดา 1,800 กระปุก (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)
น้ำพริกนรกปลาย่าง 1,800 กระปุก (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)
น้ำพริกเผาแมงดา 1,800 กระปุก (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)
น้ำพริกเผาปลาย่าง 1,800 กระปุก (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)
น้ำพริกเผาธรรมดา 1,800 กระปุก (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)

ตลาดที่จำหน่าย
1. ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท/ ร้านCEO
2. จังหวัดกำแพงเพชร / ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหอระฆัง

ขายปลีก น้ำพริกทุกชนิด กระปุกละ 20 บาท
ขายส่ง น้ำพริกทุกชนิด กระปุกละ 15 บาท

เคยได้รับงบประมาณ จาก
1. กรมส่งเสริมการเกษตร / กรมพัฒนาชุมชน
2. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท / องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุด

เรียบเรียงและรวบรวมโดย กิจของชาวนา
ที่มา สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท 

ข้าวแตน ชัยนาท ผลิตภัณฑ์ดี สินค้าเด่น จังหวัดชัยนาท อำเภอสรรคบุรี บ้านดอนอรัญญิก

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนอรัญญิก 

ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ชื่อ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนอรัญญิก
สถานที่ตั้ง 106 หมู่ที่ 7 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
วันที่จัดตั้ง 10 มิถุนายน 2529

กิจกรรมหลัก
1. ข้าวแตน
กิจกรรมรอง
1. ผลไม้หยี (ตามฤดูกาล)

ผลิตต่อเดือน
ข้าวแตน 1,000 ถุง (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)
ผลิตต่อปี
ข้าวแตน 12,000 ถุง (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)

ตลาดที่จำหน่าย
1. ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
2. ร้านค้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนอรัญญิก

ขายปลีก ข้าวแตน ถุงละ 20 บาท
ขายส่ง ข้าวแตน ถุงละ 16 บาท

เคยได้รับงบประมาณ จาก
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
2. เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา

เรียบเรียงและรวบรวมโดย กิจของชาวนา
ที่มา สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท 

บ้านสระไม้แดง ผลิตภัณฑ์ดี สินค้าเด่น จังหวัดชัยนาท อำเภอสรรคบุรี

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสระไม้แดง
ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ชื่อกลุ่ม แม่บ้านเกษตรกรบ้านสระไม้แดง
สถานที่ตั้ง 20/2 หมู่ที่ 16 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
วันที่จัดตั้ง 8 กันยายน 2543

กิจกรรมหลัก
1. สมุนไพรไล่ยุง
2. กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์
กิจกรรมรอง
1. กล้วยฉาบ

ผลิตต่อเดือน
สมุนไพรไล่ยุง 1,300 ถุง (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)
กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ 200 ถุง (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)
กล้วยฉาบ 200 ถุง (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)
ผลิตต่อปี
สมุนไพรไล่ยุง 15,600 ถุง (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)
กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ 2,400 ถุง (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)
กล้วยฉาบ 2,400 ถุง (ชิ้น หรือ ห่อ หรือ กก.)

ตลาดที่จำหน่าย
1. ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
2. จังหวัดลพบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
3. ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสระไม้แดง

ขายปลีก สมุนไพรไล่ยุง ถุงละ 10 บาท / กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ ถุงละ 25 บาท/ กล้วยฉาบ ถุงละ 10 บาท
ขายส่ง สมุนไพรไล่ยุง ถุงละ 8 บาท / กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ ถุงละ 20 บาท/ กล้วยฉาบ ถุงละ 8 บาท

เคยได้รับงบประมาณ จาก
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี
2. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสรรคบุรี
3. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท

เรียบเรียงและรวบรวมโดย กิจของชาวนา
ที่มา สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท